Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.
ARTYKUŁ SPONSOROWANYUsługi

Podstawowe wiadomości na temat certyfikatu energetycznego

Podstawowe wiadomości na temat certyfikatu energetycznego

Główne informacje na temat certyfikatu energetycznego można odnaleźć na witrynie certyfikat-energetyczny24.pl. Świadectwo charakterystyki energetycznej wskazuje na zapotrzebowanie obiektu na energię konieczną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz klimatyzacji i oświetlenia. Na dodatek dookreśla on miejsca wytwarzania energii i wytwarzanie CO2 przez określony obiekt. Wystawiony audyt energetyczny umożliwi ustawienie budynku w klasyfikacji energetycznej na podstawie energii niezbędnej do prosperowania domu, z uwzględnieniem wszystkich rozwiązań związanych z konstrukcją i instalacjami.

Świadectwo to jest nową częścią dokumentacji technicznej budynku. Obowiązujące przepisy wprost wskazują, iż świadectwo energetyczne powinien mieć każdy dom, mieszkanie, lokal o charakterze usługowym, bądź obiekt magazynowy. Firma wystawi dla zleceniodawców taki dokument w terminie od trzech do pięciu dni, albo nawet w dobę, o ile ktokolwiek tego będzie potrzebować.

Dlatego dotychczas zgłaszający się zleceniodawcy są wyjątkowo zadowoleni ze współpracy. Każde wystawione świadectwo jest rejestrowane w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz dostaje spersonalizowany numer. Świadectwa wykonywane przez specjalistów mających do tego odpowiednie pełnomocnictwa są zgodne z bieżącym prawem. Kiedy świadectwo energetyczne nie zostanie dla konkretnego obiektu wykonane, to właściciel może dostać karę pieniężną oraz zakaz zawierania umów powiązanych z nieruchomościami. Przygotowane świadectwo energetyczne obowiązuje przez 10 lat od momentu wykonania lub do czasu, w którym w wyznaczonym budynku będą zrobione zmiany powiązane z termomodernizacją.

Świadectwa sporządzone są na równi w wersji elektronicznej, ale też jako wydruk. Są one uznawane przez notariuszy, kierowników budowy, agencje nieruchomości, a także przez PINB. Jest to istotna część dokumentacji dołączonej do wynajmowania, sprzedaży albo pozwoleń na korzystanie z budynku.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz